Home Content

”Det viktigaste för oss är att ge rätt hjälp i en svår stund”

”Att förlora en anhörig eller nära vän hör till de mest smärtsamma upplevelserna i livet. Vi vet hur viktigt det är att finnas till hands för att ge stöd och hjälp. Ni ska kunna känna er trygga i att allt ordnas utifrån era önskemål. Att ge rätt hjälp är därför vår viktigaste uppgift - oavsett hur stort eller hur litet uppdraget är. Välkommen!”

Peter Danielsson, Klippan-Ljungbyheds Begravningsbyrå