Vår auktorisation – din trygghet

Det är viktigt för dig att veta att Klippan-Ljungbyheds Begravningsbyrå är auktoriserad. Det innebär att vi genomgått den auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Detta innebär att du är försäkrad om att du får rätt hjälp.

Vi följer auktorisationens stränga regler när det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation.