Att dela sorgen

När någon dör drabbar sorgen inte bara närmsta familjen. Alla som har en relation till den avlidne påverkas. Frågor uppkommer om såväl sorgen som kontakten med de anhöriga och själva begravningen.

Sveriges Begravningsbyråers Förbund har tagit fram skriften ”Att dela sorgen”.

Skriften innehåller också en del råd riktade till lärare och förskollärare, som råkar ut för att ett barn, ett barns förälder eller annan anhörig dör.

Du är välkommen att hämta skriften hos oss på begravningsbyrån eller beställa den på www.begravningar.se