Vem betalar begravningen?

Begravningen betalas med hjälp av dödsboets tillgångar.

Det kan finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid.

Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp i den avlidnes hemkommun. Denna summa följer i de flesta fall socialstyrelsens rekommendationer på ett halvt basbelopp. Ni kan även läsa om detta i broschyren ”Om det saknas medel till begravningen” . Denna kan ni läsa via länken nedan.