Val av begravningsceremoni

En av de första saker ni behöver ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Begravning i Svenska Kyrkans ordning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Den kallas då för begravningsgudstjänst och leds av en präst.

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked av och överlämnar den som har dött till Gud. Vid begravningsgudstjänsten kommer såväl sorgen och döden som det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv till uttryck.

Se även på Svenska Kyrkans hemsida

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.

I de flesta fall hjälper vi er att utforma den så att ni själva med hjälp av släkt och vänner får ett personligt avslut. Vi kan också, om ni önskar, ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå hjälper vi dig respektfullt oavsett religion och kultur.

Musik, verser och dikter

Vid begravning, oberoende av vilken ceremonityp ni har valt, kan vi hjälpa er med musikförslag. Traditionellt börjar begravningen med orgelmusik, därutöver kan ni även välja att ha en solist som sjunger eller spelar. Det förekommer också att musik spelas på CD ( vi tillhandahåller modern musikanläggning).

Följande solister brukar vi använda, även andra solister med olika instrument går givetvis att ordna om så önskas.

Sång:

Carolina Söderman
http://carolinasoderman.se/

Mats Calvén
Operatenor

Marie Brandt
Wilhelmsson Kyrkomusiker

Jenny Palm

m.fl.

Trumpet:

Björn Haraldsson

Christer Ekstedt
Musiklärare

Leif Thorsén
Musiklärare
http://www.leifthorsen.se/

m.fl.

För att redan nu ge dig lite hjälp i valet av musik, dikter och verser har vårt förbund sammanställt några förslag.

Klicka här för förslag på Musik

Klicka här för förslag på Verser och dikter